Digitalt Ungeværk - KBH+

Dit digitale ungeværk
for dig mellem 14 – 17

Dit digitale ungeværk
for dig mellem 14 – 17

Dit digitale ungeværk
for dig mellem 14 – 17

Dit digitale ungeværk

for dig mellem 14 – 17

Kurator er Københavns Kommunes digitale ungeværk. Kurator er en digital platform, hvor unge mellem 14 -17 år kan mødes online.

Idéen om det digitale ungeværk er bygge op på tre spor; at brobygge til de fysiske ungeværk, at basere sig på forskellige elementer inden for digital dannelse, og være et sted, hvor unge kan se, lave og dele digitalt indhold med hinanden.

Det digitale ungeværk er også forankret i hele Københavns Kommunes fysiske ungeværker, sådan at det altid er muligt for de unge at se på det digitale ungeværks platform, hvilke muligheder, tilbud og aktiviteter de unge kan deltage i. På den måde kan det digitale ungeværk ses som en online forlængelse af de fysiske ungeværker.

Det digitale ungeværks formål er at være de unges platform. Derfor vil platformen udvikles i samarbejde med unge, hvor vi gennem workshops vil finde frem til hvilke elementer, der er interessante og relevante for de unge at have i det digitale ungeværk.

Det digitale ungeværk er også et forum, hvor de unges trænes i at være socialt sammen online, holde den gode tone og lærer at navigere i et digitalt univers. Det vil styrke de unges overgang til voksenlivet på den digitale arena.

Målgruppe: Unge i alderen 14-17 år

 

Sådan kontakter du det digitale ungeværk

 

Du kan ringe til Cathrine på 92150509 eller sende en mail på Cathrine.schmidt@askovfonden.dk