Whacking Daze - KBH+

Whacking Daze

Endelig begynder vi igen! Og vi har glædet os.
Derfor: Har du også tit lyst til at feste på en tirsdag? Eller tage dit yndlingsoutfit på og danse gennem supermarkedet, mens du handler ind?
💃Bare rolig, du har nu muligheden for at komme til Whacking på KBH+. Det er helt gratis og du vil opleve stilarten whacking, der netop hylder hverdagens fest og drama. Vi kommer til arbejde med bl.a. armteknik, posing, punking (storytelling og behaviour) og footwork.
Vi starter med en times exchange hvor en danser fra miljøet deler ud af sin historie med dansen og planlægger timens forløb. Den næste time er der session, som typisk involverer cyphers, soultrain, freestyle træning mm. Her kan man eksempelvis øve på det, man selv gerne vil være bedre til eller øve på noget man lige har lært.🤗
Senere er vores vision at invitere undervisere fra udlandet til workshops samt arrangere events med battles. Vi glæder os helt vildt!💖
Om whacking: Whacking er en dansestilart som opstod på klubberne i L.A i 70’erne. Det udsprang som en del af undertrykkelsen af specielt sorte queer/gay-personer. Gennem bevægelse fandt de dog en måde at udtrykke sig på i klubberne, hvor de kunne få lov til at være dem selv, og udtrykke sig frit. De skabte whacking, dengang refereret til som punking, som en ”expression from oppression” (Citat: Viktor Manoel). Senere hen blev stilarten blandt andet kendt via ”Soul train” som var et amerikansk musik/danseprogram med primært sorte dansere, som blev vist i 70’erne. Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Punking .
//KBH+ er et hus for unge mellem 18-30 år med et kulturmiljø, hvor fællesskab, kreativitet og projektmageri er platformen for fortællinger og udvikling for aktiv ungdomsdeltagelse. Kom og vær med! 🧡
__________________________________________________________
English
Finally we can start again and we are looking so much forward to it!
Therefore: Do you also feel like partying on a Wednesday? Or wearing your favorite outfit
to dance around in the supermarket, when you do your shopping?
Don’t worry, you now have the opportunity to come to Whacking Wednesdays
at KBH+. It’s completely free and you will experience the dance style whacking, which pays tribute to the everyday party and drama of life. We are gonna work on arm technique, posing, punking (storytelling and behaviour) and footwork.
We begin with an hour of exchange, where a dancer from the community will share their story with the dance and plan the rest of the class. The last hour will be a session, which typically involves cyphers, soul train, freestyle training and more. Here you can train what you wanna improve or do some of the things that have been shown in the exchange.
Later our vision is to invite teachers from outside Denmark for workshops including making events with battles. We are so excited!
About whacking: Whacking is a dance style, which originates from the clubs in L.A. in the 70’s. It arised as a response to the heavy oppression of especially black queer/gay persons. Through movement they found a way to express themselves in the clubs, where they could be free. They created whacking, at that time referred to as punking, as an “expression from oppression” (cite: Viktor Manoel). Later on the dance style was known from the american music/dance tv-program “Soultrain” with primarily black dancers in the 70’s. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Punking