Kollegiemodellen - KBH+

Kollegiemodellen
Til dig, som er i fare for hjemløshed

Kollegiemodellen
Til dig, som er i fare for hjemløshed

Kollegiemodellen
Til dig, som er i fare for hjemløshed

Kollegiemodellen

Til dig, som er i fare for hjemløshed

Kollegiemodellen er en indsats KBH+ driver for BikubenFonden og Hjem til alle. Der arbejdes med unge i alderen 20-25 år, som er i fare for hjemløshed får den rette hjælp til at blive en del af et positivt ungefællesskab og at det lykkes at få en uddannelse.

Fællesskabet på BikubenKollegiet er meget vigtigt for hver etage, der er fællesspisning minimum en gang om ugen og rengøring af fællesarealerne på etagen går på skift mellem kollegianerne.

Vores tilgang: KBH+ skal støtte de unge i at blive en del af hverdagsfællesskabet på kollegiet, hvor sociale udfordringer ikke er fællesnævneren. Vi kombinerer en bolig med individuel social støtte, hvor vi skræddersyr en støttemodel for de enkelte unge og tilpasser så løbende støtten ud fra de gjorte erfaringer.

Visionen bag Kollegiemodellen er, at unge i hjemløshed både finder fodfæste på et kollegie og profiterer af et hverdagsfællesskab med andre unge på tværs af erfaringer og social baggrund.

Hvis vi lykkes med visionen, tror vi på, at unge vil stå stærkere i de fællesskaber, de vil skulle indgå i deres videre liv blandt andet fordi de på kollegiet har:

  • Fået en oplevelse af at kunne trives i relationer til andre kollegianere på tværs af erfaringer og social baggrund.
  • Fået trænet de sociale koder og spilleregler, der skal til for at indgå i konstruktive fællesskaber.
  • Fået oplevelser med at kunne være en del af og bidrage til interessebaserede fællesskaber.
    fået trænet det at se og bruge relationer og netværk som en ressource.

 

Henvisning: De unge bliver henvist til os fra herberger, NGO´er, Røde Kors, Krisecentre, vejledere på diverse uddannelsessteder eller en ung selv retter henvendelse til os.

For at komme i betragtning skal man være ung mellem 20-25 år, i gang med en uddannelse eller skal starte en uddannelse indenfor 6 mdr. og være i en udsat position for hjemløshed. Hvis det er dig eller du har kendskab til en så skal man sende en mail til mh@askovfonden.dk og bede om at få tilsendt et visitationspapir. Når vi har modtaget visitationspapiret, bliver du/den unge indkaldt til en samtale.