Projektakademiets målbeskrivelse og værdigrundlag - KBH+

Projektakademiets målbeskrivelse og værdigrundlag

Projektakademiet er en værdibaseret uddannelse, som ikke kun har til formål at udvikle deltagerne fagligt og personligt. Vi ønsker derimod også, at vi gennem udviklingen af deltagernes handlekompetence og skaberlyst får mennesker, der ser sig selv som vigtige aktører i udviklingen i vores samfund, og at denne udvikling skal være til det fælles bedste.

Overordnet arbejder vi for at skabe et levende samfund i bevægelse med en høj grad af sammenhængskraft, trivsel og deltagelse. Vi arbejder på at opnå dette med kulturen som platform og som værktøj.

Social forandring kommer ikke af sig selv, men vil altid være initieret og drevet af engagerede individer og fællesskaber, der er i stand til at sætte den i gang. Individer og fællesskaber, der er i stand til at handle på såvel samfundets muligheder og udfordringer som på egne muligheder og udfordringer. Derfor arbejder vi på Projektakademiet med at fremme deltagernes handlekompetence.

Handlekompetence indebærer at skabe erfaringer med at tage initiativ og gøre en forskel. Det indebærer at opnå mod til at handle proaktivt alene og i fællesskab med mennesker omkring en. Det indebærer at se muligheder i stedet for begrænsninger.Vi arbejder derfor med at styrke deltagerne i at handle på samfundsmæssige og ydre udfordringer og potentialer – såvel som de personlige udfordringer og potentialer.

Kompetenceforståelse
Projektakademiet har til formål at uddanne handlekraftige, kreative projektledere, som føler sig i stand til at brug
e kulturen som platform og værktøj til skabe positiv social forandring. Det indebærer, at vi ikke kun forstår kompetencer og læring som viden, der kan opnås i et undervisningslokale. Vi læner os op ad
nedenstående tredeling i vores forståelse af kompetencer.

Vores målsætning er, at deltagerne på Projektakademiet ud over at styrke deres viden, gennem uddannelsen også udvikler deres kunnen og mening og identitet. Vi er optagede af, at deltagerne forstår den centrale viden om eksempelvis projektteori og projektværktøjer. Derudover er det vigtigt, at de kan omsætte værktøjerne til handling i en specifik kontekst, og ikke mindst at deltagerne bliver i stand til at lægge mærke til sig selv og finde mening i processen. Dermed bliver deltagerne ikke kun klogere på projektledelse på et intellektuelt plan, – de bliver også i stand til at anvende og justere projektledelsesværktøjer og -teori i de sammenhænge de indgår i relevante sammenhænge. Gennem praksis og refleksion bliver deltageren ligeledes klogere på, hvem han eller hun selv er, og hvad de vil. På den måde er vi optagede af, at deltagerne finder mening i at skabe social forandring på deres egne præmisser.

For at udvikle projektledere, som er og føler sig i stand til at skabe social forandring gennem kulturelle projekter, har vi som målsætning, at deltagerne skal forstå, anvende og finde mening I
kompetencerne: kunnen, viden, mening & identitet.