Udviklende relationer - KBH+

VI ARBEJDER INTENTIONELT MED UDVIKLENDE RELATIONER

VI ARBEJDER INTENTIONELT MED UDVIKLENDE RELATIONER

VI ARBEJDER INTENTIONELT MED UDVIKLENDE RELATIONER

VI ARBEJDER INTENTIONELT MED UDVIKLENDE RELATIONER

I KBH+ er de unges udvikling i fokus, og vi justerer vores praksis i forhold til de unges behov og interesser. Med metoden ’Udviklende relationer’ har vi styrket vores praksis på tværs af fagligheder, da det har skabt et fælles sprog og systematik omkring det at arbejde med mennesker og deres udvikling.

“UDVIKLENDE RELATIONER ER TÆTTE FORBINDELSER HVOR IGENNEM UNGE KAN FINDE UD AF HVEM DE ER, OG OPBYGGE EVNERNE TIL AT MESTRE DERES EGET LIV OG LÆRE HVORDAN MAN INTERAGERER OG BIDRAGER TIL DEN VERDEN DE ER EN DEL AF.”

Relationer er essentielle i forhold til unges udgangspunkt, modstandsdygtighed og udvikling. KBH+ ser udviklende relationer som vejen til at styrke unges livsmestring. Udviklende relationer er som rødder på et træ, der giver stabilitet hos de unge når de møder modgang. Unge der ikke omgives af udviklende relationer, vokser op som træer i jord uden næring.

Derfor har KBH+ Askovfonden fokus på at udvikle relationer, som forbinder unge mennesker til de ressourcer, der er omkring dem. De udviklende relationer er baseret på, hvem de unge er, og hvad de har brug for på det givne tidspunkt – og kan åbne for nye muligheder, udfordre og give medbestemmelse – vise omsorg og støtte den unge.

KBH+ Askovfonden har med støtte fra Bikubenfonden implementeret Relationship Development Framework udviklet af Search Institute. Projektet evalueres i samarbejde med Oxford Research,  som måler effekten af relationsarbejdet via en principfokuseret progressionsmåling. Med projektet stiller vi skarpt på hvordan vi med en intentionel og systematiseret praksis kan styrke unges livsmestring – og dokumentere det.

Læs mere om Search Institutes forskning i artiklen her: Defining and Measuring Social Capital for Young People a practical review of the literature on resource-full relationships.

Vi tror på, at det intentionelle udviklende relationsarbejde kan komme mange sociale aktører i Danmark til gavn og deler derfor gerne vores viden.

Udviklende relationer i praksis

I november 2020 afholdt KBH+ en online vidensalon, hvor socialrådgiver Malan Hentze, community manager Mikkel Sönnichsen og direktør Stine Hamburger fortæller om, hvordan de bruger metoden ‘Udviklende relationer’ i deres arbejde.

 

Hvorfor udviklende relationer

I juni 2020 afholdt i samarbejde med Bikubenfonden og Oxford Research vores første videnssalon om udviklende relationer. Her går vi i dybden med hvorfor vi implementerer metoden udviklende relationer, hvordan det kan styrke unges livsmestring, og hvordan vi måler effekten af det intentionelle relationsarbejde. Se eller gense videnssalonen her.

(Videnssalonen starter 9.45 min inde i videoen – lyden shaker lidt i starten, men bliver bedre efter kort tid.)

Ted Talk med Ken Pekel, direktør i Search Institute om udviklende relationer.

 

KBH+ blev i 2018 evalueret af Oxford Resarch. Læs evalueringen her.

Nordic Development Corporation har i 2018 lavet en business case på KBH+. Lær mere om vores målgrupper, effekt og gevinst her.

KBH+ blev evalueret af konsulenthuset Oxford Research i 2018 der identificerede 3  virksomme mekanismer i arbejdet med unge i sårbare positioner:

1. Huset

2. Det at skabe med andre

3. Tillidsfulde relationer