VELKOMMEN TIL PROJEKTAKADEMIET - KBH+

Velkommen til KBH+Projektakademiet.
Velkommen til noget helt nyt og forhåbentligt udfordrende og lærerigt i dit liv! I dette dokument finder du en kort intro til Projektlederuddannelsen samt Projektakademiets retningslinjer.

Undervisning & Målbeskrivelse

Undervisningens formål er at lære dig værktøjer til at udvikle og afvikle projekter, at give dig viden og praktisk erfaring til at være en god leder, så du kan skabe og facilitere forandringsprocesser på Nørrebro og lede dine projekter bedst muligt i hus.
Undervisningen foregår tirsdage og torsdage kl. 16.30 – 20.30 og vil ledes af Projektakademiets projektleder og uddannelsesleder Kimmie Tentschert. Kimmie vil fungere som din teamleder og det er hende, som I kan bede om hjælp, hvis I har nogle spørgsmål eller udfordringer, I ønsker hjælp til.

Uddannelsen er delt op moduler:
Modul 1: Fællesprojekt og Modul 2: Kundeprojekter, Modul 3: Eget projekt og Modul 4: Facilitering
.

Lokale: Lokalet i KBH+, er jeres lokale. Al undervisning vil foregå der, med mindre andet er informeret.

Målbeskrivelse: Målet med Projektakademiets uddannelse er at uddanne unge projekt-ledere og -skabere til at løfte samfundsudviklingen, ved at skabe sociale og kulturelle projekter.

 

Undervisningstyper:

⇢ Lærer jer de metoder, værktøjer og teorier, som er Basic, inden for de færdigheder

beskrevet neden for (Basic undervisning).

⇢ Inspirere jer (Inspirations undervisning).

⇢ Undervisning hvor i selv er til at styre hvad der skal undervises i (Situations betinget undervisning).


Videnfelt: Du vil få udviklingsbaseret viden om projektledelse og projekt lederskab i praksis og anvendt teori og metode.

 

Du vil blive introduceret til en række teorier, metoder og værktøjer inden for projektledelse og personligt lederskab. Al læring bliver afprøvet i praksis, igennem virkelige projekter, der imødekommer et potentiale.

Færdigheder:

På Projetakademiet vil undervisningen give dig færdighederne til at agere inden for:

⇢ Facilitering

⇢ Menneskelig ledelse

⇢ Projektstyring af agile projekter

⇢ Kompetencekortlægning

⇢ Motivation, heriblandt de forskellige motivationstyper

⇢ Samarbejde: Internt og eksternt

⇢ Budgetlægning

⇢ Fundraising

⇢ Præsentations- og Pitchteknikker

⇢ Grundlæggende Projektværktøjer, heriblandt projekttrekant, visuel planning, milepælsplan, målhierarkiet

⇢ Kommunikation, heriblandt effektiv og engagerende kommunikation & de sociale medier

⇢ Gruppedynamik, feedbackmodel, Tuckmans Gruppedynamiksmodel

⇢ Evalueringsmetoder

 

Projektakademiets målbeskrivelse og værdigrundlag

Kan læses her

 

Retningslinjer

Værtsskab: I skiftes som team 2 og 2 til at have værtersskabet.
Når man er vært har ansvar for at åbne og lukke, tage i mod undervisere, sørge for snacks, sætte stemningen med musik og hjælpe med at kalde en pause og kan hjælpe underviseren med at få det bedst mulige læringsmiljø.

Mødepligt: Der er mødepligt til al undervisning og vejledning. Akut fravær (evt. sygdom) meldes senest kl. 13.00 på selve dagen til Kimmie

Fravær: Efter første modul evalueres den enkeltes elevs fravær. Hvis der er for meget fravær, indkaldes elev til samtale, hvis fraværet stiger derefter er det muligt at stoppe samarbejdet mellem PA og eleven.

Undervisning: Man skal komme inden undervisningen starter. Om der skal benyttes elektronisk udstyr i undervisningen er op til den enkelte underviser.

Afleveringer: Er obligatoriske. Der er mulighed for at aflevere tidligere. Alle afleveringer evalueres mundtligt med vejleder.

 

Vi glæder os til at samarbejde med dig!

De bedste hilsner
Projektakademiet